English | Farsi | Arabic
 
 
مدیریت


آقای حسن ورشوچی : مؤسس و عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت کشت و صنعت رعنا دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران (دانشگاه ملی ایران).

خانم فیروزه ورشوچی : مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران (دانشگاه ملی ایران) . خانم ورشوچی پس از 8 سال آموزش توسط مشاوران شرکتDPD   در ایران و بریتانیا در سال 1377 به سمت مدیر تولید مجتمع رعنا منصوب شدند.
 

خانم هما سادات گوشه : مؤسس و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت . دارای مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی (MBA) و کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شیراز.

خانم فرشته صدیقی : مؤسس و عضو علی البدل هیأت مدیره دارای مدرک مهندسی در رشته تأسیسات از کشور انگلستان.
 

آقای علیداد ورشوچی : عضو علی البدل هیأت مدیره و مدیر توسعه بازرگانی شرکت رعنا دارای مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته بیوتکنولوژی از King's College لندن – کارشناسی ارشد از Imperial College   و دکتری در رشته ژنتیک مولکولی گیاهی از دانشگاه Warwick  انگلستان.

آقای علیداد ورشوچی ، دارای 4 سال سابقه فعالیت در صنعت بیوتکنولوژی ، بخش های فنی و اقتصادی در کشورانگلستان و در حال حاضر به عنوان مدیر فنی و توسعه بازرگانی در شرکت رعنا اشتغال دارند.
 

خانم رعنا ورشوچی : مشاور فنی در بخش تولید نهال گردو دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه   King's College لندن و درجه دکتری در رشته زیست شناسی مولکولی از   Imperial Collegeلندن.


همکاران دفتر مرکزی :

آقای محمد رحیم کریم زاده : رئیس حسابداری

آقای غلامرضا شعبانی : حسابدار

آقای مهندس محمود شمس الهدائی : مسئول تدارکات و امور اداری

خانم فاطمه ایزدی  : مدیر دفتر و مسئول فروش


همکاران ارشد سایت مجتمع رعنا :

آقای غلامحسین یاوری تهرانی : مدیر سایت

خانم سیمین گلبابایی : معاون سایت و مدیر دفتر